Kerkdiensten

Erediensten

Elke zondag worden er twee erediensten gehouden: ’s morgens om 10:00 uur en ’s middags om 17:00 uur (tenzij anders vermeld). Iedere eerste zondag van de maand is er gelegenheid om elkaar rond een kopje koffie te ontmoeten. Leden en gasten zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Op kerkelijke feestdagen kan de aanvangstijd afwijken, hiervoor verwijzen wij u graag naar het preekrooster. Centraal in de diensten staat de verkondiging van het Woord van God. U bent van harte uitgenodigd deze diensten te bezoeken!

Liturgie

De diensten worden vormgegeven volgens een klassieke gereformeerde liturgie. Binnen de eredienst wordt de Statenvertaling gehanteerd. Ten aanzien van het gebruik van de Herziene Statenvertaling is in een recente stemming besloten om de Statenvertaling te blijven hanteren.

Kinderoppas

In zowel de ochtend- als middagdienst is kinderoppas aanwezig. De kinderen worden opgevangen in de crèche. Als u de kerk via de hoofdingang binnenkomt vindt u deze aan uw linkerhand.

Komende erediensten

Kerkdiensten bekijken

Onze diensten zijn live te bekijken via Youtube. Hiernaast ziet u de meest recente dienst. Meer diensten bekijken? Klik dan op de knop hieronder.