Welkom!

Hervormde Gemeente
'De Bron' Urk

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente ‘De Bron’. In onze gemeente staat de Heere Jezus en Zijn verlossend werk voor zondaren centraal. De Bijbel is voor ons het Woord van God en richtsnoer voor ons leven. We zijn een hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland die zich rekent tot de Gereformeerde Bond. 

Onze diensten

Elke zondag worden er twee erediensten gehouden: ’s morgens om 10:00 uur en ’s middags om 17:00 uur (tenzij anders vermeld). Op kerkelijke feestdagen kan de aanvangstijd afwijken, hiervoor verwijzen wij u graag naar het preekrooster. Centraal in de diensten staat de verkondiging van het Woord van God.

Onze kerkdiensten worden vormgegeven volgens een klassieke gereformeerde liturgie Binnen de eredienst wordt de Statenvertaling gehanteerd. Tijdens de diensten wordt niet-ritmisch gezongen. Gebruikt worden de psalmen in de berijming van 1773 en de enige gezangen. U bent van harte uitgenodigd deze diensten te bezoeken!

Komende erediensten:

Kerkdiensten bekijken

Onze diensten zijn live te bekijken via Youtube. Hiernaast ziet u de meest recente dienst. Meer diensten bekijken? Klik dan op de knop hieronder.

Download onze Gemeenteapp

Onze gemeenteapp is te vinden in de App Store / Play Store onder de naam ‘Hervormde Gemeente de Bron Urk’. Met de gemeenteapp blijft u op de hoogte van alle activiteiten. 

Praktische zaken

Lid worden van onze gemeente? Van harte welkom! Om lid te worden kunt u contact opnemen met de scriba via email: scriba@debron-urk.nl

Vanuit uw huidige gemeente wordt vaak een afscheidsbezoek gebracht. Eveneens zal er vanuit onze gemeente een welkomstbezoek gebracht worden waarin zal worden gesproken over uw reden om lid te worden van onze gemeente. 

Bij bijzondere omstandigheden kunt u voorbede of dankzegging laten doen. U kunt dit aanvragen bij de scriba via email: scriba@debron-urk.nl

Iedere week is het op maandagavond mogelijk om collectebonnen aan te schaffen. Dit kan tussen 19.30 en 20.00 uur. Via de achteringang loopt u direct tegen de ruimte aan waar het college van kerkrentmeesters zitting houdt. 

Het bedrag kan overgemaakt worden naar IBAN: NL 62 RABO 038 6545 200

Wilt u de kerkzaal huren voor bijvoorbeeld een concert? Neem dan contact op met de kerkenraad via email: scriba@debron-urk.nl

De kerkbode wordt niet aan huis bezorgd maar meegegeven na de dienst. Voor slechtzienden is een speciale grotere versie beschikbaar, ook wordt de kerkbode online verspreid in de gemeenteapp.