Historie

Sinds 1980

De gemeente bestaat sinds 1980 als Hervormde Deelgemeente ‘De Bron’ te Urk. Aan haar basis ligt de uittreding van een groot aantal leden uit de plaatselijke Gereformeerde Kerk in het jaar 1975. Verreweg het grootste deel daarvan is indertijd doorgestroomdnaar een nieuw gestichte Christelijke Gereformeerde Kerk (Maranatha-gemeente). Bij het overgebleven restant hebben zich leden gevoegd en kerkgangers uit de Hervormde Evangelisatie Elim alsook diverse leden van andere plaatselijke kerkelijke gemeenschappen.

Uiteindelijk is het geheel uitgelopen op de stichting van de Hervormde Deelgemeente De Bron. De gemeente ontving haar eerste predikant in 1982 in de persoon van dr. C.A. Tukker. 

Doordat op 12 december 2003 de Protestantse Kerk in Nederland een feit werd en dat op 1 mei 2004 gestalte kreeg is onze gemeente gescheurd en verdeeld geraakt. Degene, die zich niet met fusie konden verenigen, gingen over naar de Hersteld Hervormde Kerk (HHK Moria).

De Hervormde Deelgemeente “De Bron” rekende zich tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk. Nu is zij een hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk, die zich nog steeds rekent tot de Gereformeerde Bond en zich verwant weet met de Convenant-Gemeenten.

jaargang 1, editie 1 van de kerkbode uitgaande van de Hervormd Buitengewone Wijkgemeente De Bron.