Zondagschool

Zondagschool

De zondagschool draagt de naam ‘Het Levende Water’ en is een samenwerking tussen Hervormde Gemeente ‘de Bron’ en de Hersteld Hervormde gemeente ‘Moria’. Op zondagmiddag wordt door een aantal juffen en meesters het evangelie op eenvoudige wijze gebracht aan de kinderen van 5-12 jaar. De lessen beginnen om half drie en duren een uur.