Vrouwendienst

Hervormde Vrouwendienst

Binnen onze gemeente is een groep vrouwen actief, die onder de naam Hervormde Vrouwendienst bezoekwerk verricht in de gemeente. De bezoeken worden in principe gebracht aan gemeenteleden van 70 jaar en ouder. Er wordt minimaal één maal per jaar een bezoek gebracht, en wel rondom de verjaardag van betrokkene. Maar in veel gevallen, en zeker wanneer daar aanleiding toe bestaat, worden er meer bezoeken gebracht. Ook rondom het Kerstfeest wordt een bezoek gebracht, waarbij tevens een presentje wordt aangeboden.