Mannenverenigingen

Mannenverenigingen

De mannen van onze gemeente ontmoeten elkaar in twee groepen, te weten mannenvereniging “Het Anker” en mannenvereniging “Uit de Bron…”.

Mannenvereniging “Het Anker” is voor alle mannen van 45 jaar en ouder. Zij komt  één keer per 14 dagen op zaterdagavond samen. Dit duurt van 19.30 uur tot 20.30 uur, waarin een Bijbelstudie uit ‘De Hervormde Vaan’ wordt behandeld. Mannenvereniging is eigenlijk niets anders dan een Bijbelkring van mannen onder elkaar. Het is goed en leerzaam om als mannen in elkaars hart te kijken en van elkaar te leren en samen het Woord van God te onderzoeken.

Sinds het winterwerk van 2017-2018 hebben wij in onze gemeente ook een jonge mannenvereniging. Deze mannenvereniging heet ‘Uit de bron…’ naar aanleiding van Psalmen 68:27 (HSV) waar staat: ‘Loof God in de samenkomsten, loof de Heere, u die voortkomt uit de bron van Israël.’

In het winterseizoen komen wij één keer in de twee weken samen. De avonden hebben een vast stramien. We beginnen met de mededelingen, daarna zingen en bidden wij. Na het lezen van het Bijbelgedeelte voor de Bijbelstudies houdt de voorzitter een inleiding. Tenslotte bespreken wij in groepjes de vragen. Deze avonden duren een uur, van half acht tot half negen. Voor de Bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de Hervormde Vaan. Ook de beide mannenvereniging besluiten het seizoen met een gezamenlijk uitje.