Catechisatie

Catechisatie

Gewone catechisatie
Tijdens het winterseizoen wordt catechisatie gegeven. De kennis die in de jonge jaren wordt opgedaan, blijft vaak een heel leven bij! De catechisatie is bijzonder belangrijk voor een goede geestelijke vorming. De bedoeling van de catechisatie is, om de jongeren van de gemeente onderwijs te geven in het verstaan van de Heilige Schrift en in de belijdenis (en geschiedenis) van de kerk. De ouders hebben bij de doop van hun kinderen beloofd en voor hun verantwoording genomen om hen te laten onderwijzen in de ‘voorzeide’ leer. Dat krijgt onder andere gestalte in de catechisatielessen.

Belijdeniscatechisatie
Elk jaar wordt er gelegenheid gegeven om zich gedurende een winterseizoen voor te bereiden op het belijden van het geloof in het midden van de gemeente: de belijdeniscatechisatie. Het volgen van belijdeniscatechisatie kan een hulpmiddel zijn waardoor er meer helderheid komen kan met betrekking tot vragen van persoonlijk geloof in de Heere Jezus Christus.